E-mail:
mailto@sayyesor.no


 

 

Taler


2016-09.03 Mandal II

2016-09.03 Mandal I

2016-01.02 -Skotselv.ppt Oppsummering 2015

2015-06.06 Skilsmisse og gjengifte - oversikt

2014-01.18 Larvik - ppt Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

2013-04.13 Mandal II- ppt New Age i kirken (ettermøtet) - også Sauherad 26/10

2013-04.13 Mandal I- ppt Frafall (gudstjenesten) - også Sauherad 26/10

2013-01.15 Skotselv - ppt Sakkeus som ikon for den postmoderne kirke

2012-12.19 Skotselv - ppt Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, fortsetter med Sakkeus