Bøker utgitt, distrbuert eller anbefalt av Norsk Bokforlag eller Syvendedagsadventistsamfunnet i Norge med forfattere eller innhold som gir grunnlag for bekymring.  I denne kolonnen står Norsk Bokforlags/Syvendedagsadventistsafunnets egen bokomtale.  Bøkene er sortert med nyeste utgivelse/annonsering øverst.Ærlig talt, Gud, Harald Giesebrecht

Norsk Bokforlag (2017)

 

"I denne boken tar Harald Giesebrecht oss med på sin egen reise gjennom noen av de aller vanskeligste spørsmålene man kan stille om Bibelens Gud."
Målrettet liv, Rick Warren

Hermon forlag (2003)

Originaltittel: The Purpose Driven Life: What on Earth Am I Here For?  (2002)

"Om du bare vil lese én bok om hva livet egentlig handler om - la det være denne! Over 32 millioner solgte internasjonalt."
Lang lydighet: Disippelliv i en øyeblikkskultur
, Eugene Peterson

Luther forlag (2010)

Originaltittel: A Long Obedience in the Same Direction: Discipleship in an Instant Society (1980)

Boka handler om hva det vil si å leve som kristen i et samfunn som preges av å være stadig mer hektisk.

Hvorfor jeg prøver å tro (2016) Originaltittel: Why I Try to Believe.

En god venn av Nathan Brown, en anerkjent pastor, sjokkerte både menighet og andre da han annonserte at han ville prøve å leve ett år uten Gud. ... Denne hendelsen trigget Nathan til å reflektere over eget trosliv.

Rettferdighet (2015) Nathan Brown og Joanna Darby redaktører.Originaltittel: Do Justice: Our Call to Faithful Living (2014).

Sunne vaner (2016), Aleix Cabrera.

Boken består av fire fortellinger om småttingene, oppdiktede vesener som bor i skogene og er så små som kongler. I hver av fortellingene opplever en av småttingene noe spennende, og en anekdote kaster lys over et spesielt tema: betydningen av renslighet, et sunt kosthold, fysisk aktivitet og alminnelige helseråd.

 

Ta tid til å leve, en Helen Exley-gavebok

Hermon forlag (2007)

Originaltittel: Gifts of Wisdom from Helen Exley: Taking Time to Just Be (2005)

Det er på tide å ta oss tid i vårt travle, overkompliserte liv, til å sitte ned, til å verdsette livet, til å sitte ned, til å verdsette livet, til å puste ut og til å nyte naturen. Til å bare være.

Jesus kaller - i dag! opplev håp gjennom hans nærvær, Sarah Young

Hermon forlag (2015)

Originaltittel: Jesus Today: Experience Hope Through His Presence (2013)

149 andakter om å finne håp i Jesu nærhet.

Når urett rammer deg, Erwin W. Lutzer

Norsk Bokforlag AS 2015

Originaltittel: When You Have Been Wronged

Erwin Lutzer drøfter vårt forhold til mennesker som ødelegger for andre eller "kaster spyd" etter oss. Han gir også noen svar på spørsmål om man skal trekke familiekonflikter og strid inn for retten. Denne konsise og lettleste boken kan lære deg å vende bitre følelser til velsignelser.

Den indre rytmen, Charles Ringma

Genesis Forlag 2009.  Den indre rytmen ble annonsert på topp av andaktsbøkene fra Norsk Bokforlag i Adventnytt nr. 12 2013.  Den ble tatt ut av sortimentet etter kort tid, men var til salgs på årsmøtet 2015.

Den indre rytmen: under Henri Nouwens veiledning. I denne boka legger forfatteren fram et halvt års daglige refleksjoner, og hver av disse inneholder sitater fra en av bøkene til Henri Nouwen, en katolsk prest som sto for en økumenisk spiritualitet der velprøvd visdom gjøres gjeldende i vår tid. Med klangbunn i læremesterens tanker avveier Ringma rytmen mellom bønn og handling, karriere og kall, ensomhet og fellesskap, personlig stillhet og utadvendt engasjement. Med litteraturhenvisninger, samt biografi over Nouwen og oversikt over hans bøker.

Jesusveien: eksperimenter underveis, Mark Scandrette

Luther Forlag 2011

Jesusveien ble annonsert i Bibelstudier, 3. kvartal 2013, s. 6.

Originaltittel: Practicing the Way of Jesus: Life Together in the Kingdom of Love, 2011

Anbefalt av Lasse Stølen: Noen ganger merker en at Jesus er nær.  Det skjedde da jeg hørte Mark Scandrette på Korsvei-stevnet på Seljord.  Her møtte jeg en som leste Bibelen som en brukerveiledning til dagliglivet.  Han var tydelig begeistret for Jesu liv.  Men det stoppet ikke der, for Mark og vennene hans i San Francisco mener at Jesus modellerte et liv til etterfølgelse.  Det syns de er utfordrende og har derfor satt i gang å eksperimentere med å gjøre det Jesus snakket om.

 

Annonse i Adventnytt 7-8/2013, s 25:

Andaktsbøker av Sarah Young

Jesus kaller på deg, Sarah Young

Hermon forlag 2011.

I Jesus kaller på deg. Andakter for hele året finner du ord og skriftsteder som Jesus i kjærlighet la ned i hjertet hennes.  Ord som trøster og gir håp.  Ord som har gitt henne en vedvarende bevissthet om Hans nærvær, og som har gjort det mulig å glede seg over Hans fred.

Originaltittel: Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (2004)

Hva skjerá Gud? Andaktsbok for tenåringer, Sarah Young

Hermon forlag 2011.  Boken inneholder andakter for hver dag, året gjennom

Originaltittel: Jesus Calling - Teen Edition: Enjoy Peace in His Presence (2012)

I Hva skjer'a Gud? En andaktsbok for tenåringer får du en mulighet til å få et tettere bånd til Gud.  Ville det ikke våære flott å vite hvilke planer han har for deg i dag?  Hver andakt er skrevet som om Gud selv snakker til deg personlig!

Det omvendte Gudsriket, Donald B. Kraybill

Norsk Bokforlag AS 2013

Originaltittel: The Upside-Down Kingdom, 1978,1990, 2003, 2011

DET OMVENDTE GUDSRIKET er en invitasjon til å gi vår hengivenhet og vårt engasjement til det riket som Jesus kaller Guds rike. Det var et veldig annerledes rike enn det fariseerne og de skriftlærde hadde etablert i Palestina for 2000 år siden. Derfor kaller forfatteren det for et opp-ned rike.

Når Jesus demonstrerer det nye gudsrikets etikk og verdigrunnlag, blir det meste snudd på hodet: Den angrende tolleren får sitt anbefalelsesbrev. Den sosiale skurken og nasjonens forræder, blir anerkjent av Gud. Den allmektige tar imot tollerens sønderknuste hjerte som et sant offer. Den arrogante fariseeren går på sin side glipp av velsignelsen.

Jesus viste gudsrikets prinsipper i praksis ved å være en talsmann for de fattige. Han brøt sivile og religiøse lover for å dekke menneskelige behov. Hans ord og gjerning fornærmet de rike og mektige. Han kjempet for de undertrykte, de utstøtte og de kuede, selv når hans atferd skapte rabalder.

Er det mulig å gå tilbake 2000 år i historien og hente fram Jesu budskap i dag? Er det fremdeles relevant? Kan det snu opp ned på dagliglivet i vår verden slik det gjorde det i Palestina for 2000 år siden?

Med all tydelighet velter Kraybill våre hellige bord. Med Jesus-etikk utfordrer han oss til å kjempe for helt andre verdier enn de som er rådende i den vestlige verden. Han ber oss bytte lukkede menighetsfellesskap med åpne og inkluderende vennskap i lokalsamfunnet, personlig velstand med økonomisk rettferdighet og seier i krig med rettferdig fred. For, som han sier, når mennesker blir borgere i det nye gudsriket, får det praktiske konsekvenser.

Om forfatteren: Donald B. Kraybill underviser ved senteret for anabaptiststudier ved Elizabethtown College i Pennsylvania, USA. Til daglig er han en engasjert anabaptist med røttene dypt plantet i et fellesskap som er kjent for sin enkle livsstil, sitt sosiale engasjement for de fattige, sitt ikke-voldelige fredsengasjement og sin iver etter å følge Jesus skritt for skritt.

Tilbake til Jesus, Runar Eldebo

Hermon forlag 2008

Originaltittel: Tillbaka till Jesus

Hva ville Jesus ha sagt og hva ville Jesus ha tenkt dersom han levde på jorden som menneske i dag? Runar Eldebo foretrekker å kalle seg en etterfølger av Jesus framfor å kalle seg en kristen. Det er personen Jesus som fascinerer han mer enn noe annet - ikke riter eller ritualer. Det grunnleggende spørsmålet er naturligvis: Hvilke konsekvenser vil svarene på disse spørsmålene ha for oss, alle vi som ønsker å være hans disipler og være som han?

Hvor går veien? Refleksjoner om lederskap, Jan Paulsen

Norsk Bokforlag AS 2012

Originaltittel: Where Are We Going? (2011)

Vi vet hvor vi går, men hvorfor? Fokuserer vi vår innsats i riktig retning, eller lar vi oss avlede fra den oppgaven Kristus har kalt oss til?

Denne boken siterer ikke mye fra andre bøker. Nei, Jan Paulsen gir oss heller del i de perspektiver for lederskap han har lært seg gjennom de mange år i tjenesten. De tolv kapitlene er en serie tanker som har stor betydning for vår menighet i dag og i morgen.

Den store lengselen, Jon Dybdahl (Kalt John på framsiden ...)

Norsk Bokforlag AS 2011

Originaltittel: Hunger: Satisfying the Longing of Your Soul, 2007

Vi drømmer om noe mer enn vår hverdag, noe som vi ikke helt kan beskrive, men som har vært et savn i vårt liv. Det er dette "noe" denne boken handler om.

På en måte presenterer den en ny, men likevel gammel side ved kristentroen, som har vært gjemt og glemt for mange av oss. Ja, når du forstår rekkevidden av den, blir du kanskje ikke så lite overrasket. På den andre siden vil du kanskje føle at du endelig er hjemme. Det er slik livet var ment å være.

Forfatteren innbyr oss til å gjenoppdage den opprinnelige hensikten med å være kristen. Det er et kall til å leve i felleskap med Gud.

Det kjærligste stedet i byen: En moderne lignelse om menigheten, Phil Hodges og Ken Blanchard (Kalt Blancharad i katalogen ...)

Produsent: Norsk Bokforlag AS 2010

Originaltittel: The Most Loving Place in Town: A Modern Day Parable for the Church, 2010

Forfatterne Ken Blanchard & Phil Hodges har med nærhet til virkeligheten og et solid bibelsk fundament gjort «Det kjærligste stedet i byen» til en brukervennlig lærebok i positiv forandring.

«Denne lignelsen rører ved det ømmeste punktet i det menneskelige hjertet: vår dype lengsel etter et fellesskap som er fylt med vennlighet og nåde. Med et solid fotfeste i Bibelen har forfatterne skrevet en utfordrende historie som vil lede deg og din forsamling tilbake til den første kjærligheten. Les boka. Slipp fram tårene og gleden og gjør deg selv tilgjengelig for et samarbeid med Gud.» Ken Jennings og John Stahl-Wert

Kristendommen under lupen, Rico Tice, Barry Cooper

Norsk Bokforlag AS 2009

Originaltittel: Christianity Explored, 2002

Kan fornuftige mennesker virkelig komme til den slutningen at Gud snakker direkte til oss gjennom Bibelen? Hvordan kan det være sant? Når ei bok kommer med slike påstander, bør man i det minste se nærmere på saken.

Hvor mange bøker er det som hevder at har hemmeligheten til evig liv, inneholder utrolig presise profetier og hevder å kunne vise oss hvordan vi kan bli frikjent slev om alle vet at vi er skyldige? Bibelen gjør alt dette. Drøyt. Det kan se slik ut. Provoserende? Ikke så rent lite. Sant? Det kommer an på hvem du spør.

«Kristendommen under lupen er den beste innføringen jeg vet om for den som vil bli kjent med Jesus Kristus. Den er klar, direkte og svært underholdende.» Pat Lam [landslagsspiller i rugby]

«Det er dette jeg virkelig liker ved denne boken: Den er ærlig og legger ikke skjul på noe. Den legger ikke fingrene imellom, og den sier det slik det er. Og den fokuserer på det sanne bildet av Jesus som kommer til syne i Markus­evangeliet.» Dr. John Stott [forfatter og president i London Institute of Contemporary Christianity]

«Alle leter etter sannhet. Denne boken er lett å lese og lett å forstå. Den driver ikke med snikksnakk. Jeg har lest den tre ganger!» Inga Tuigamala [landslagsspiller i rugby]

Rico Tice har ingen spesielt religiøs oppvekst, men han har nå hjelpeprest ved All Souls Church på Langham Place i London. Han studerte historie ved Bristol University (der han var kaptein på rugbylaget) og teologi ved Wycliffe Hall i Oxford.

Barry Cooper studerte engelsk ved St Catherine’s College i Oxford. Han begynte sin karriere som komedieforfatter, og siden den gang har han mislykkes i å bli sittende i en hel rekke interessante stillinger."

Sex Gud: Om seksualitet og åndelighet, og om hvordan de henger sammen, Rob Bell

Norsk Bokforlag AS 2008

Originaltittel: Sex God, 2008

Rob Bell hevder i denne boken at sex og Gud ikke kan adskilles. Der du finner den ene, finner du også den andre.

Vi kan ikke snakke om seksualitet uten å snakke om hvordan vi ble til. Og det fører selvsagt til hvem som skapte oss. På et eller annet tidspunkt må vi snakke om Gud.Dette er ei bok om hvordan seksualitet egentlig henger sammen med åndelighet. Om seksualitet som hører hjemme i et parforhold, som et bilde på forholdet mellom mennesket og Gud. For å forstå det ene må vi utforske det andre. De henger sammen. Sex og Gud. Robert «Rob» Bell (født 1970) er pastor i og grunnlegger av Mars Hill Bible Church i Grandville, Michigan, USA. En av de mest innflytelsesrike kirker i hele USA. Han er i pressen omtalt som «den neste Billy Graham». Rob Bell er også kjent for sine taler i kort-filmserien kalt Nooma.

Fløyels-Elvis: Nye bilder av troen, Rob Bell

Norsk Bokforlag 2007

Originaltittel: Velvet Elvis: Repainting the Christian Faith (2005)

En bok for dem som har behov for å se med nye øyne på Jesus og hva det vil si å leve det livet han lærer oss å leve.

Forfatteren, Rob Bell, tilhører et fellesskap som har levd, utforsket, drøftet, formidlet og opplevd nye måter å se kristentroen på. Han er grepet av dette og vil gjerne vie sitt videre liv til jakten på Jesus. I alt det nye og fremtidige tar han også med seg fortidens tanker fra rabbinere, reformatorer, revolusjonænre, munker, nonner, pastorer, filosofer, skribenter, kunstnere og alle som har stilt Gud store spørsmål. Dette er Rob Bells Fløyels-Elvis. Velkommen til å bli med!

Lasse Stølen i Adventnytt september 2009, s. 27: Ærlig og usminket maler han sitt bilde på veien til å bli det han var ment å være. Boka utfordrer meg til å finne meg selv i fellesskap med Jesus. Bell er teolog og åpner skriften med innsikt og krydrer den med historier fra eget liv. Utfordringen til å leve livet i tett fellesskap med Jesus ligger i bunnen gjennom hele boka. Det betyr at boka ikke er for dem som er fornøyd med status quo. Men for de av oss som stadig leter etter vår plass i tilværelsen, er boka et kjærkomment og praktisk hjelpemiddel, lettlest, men full av bibelske oppdagelser og utfordringer. Så selv om forfatteren ikke er adventist, mente vi det var ei bok mange av oss trengte. Og hvis du, i likhet med meg, hører til de trengende, er det bare å kjøpe boka og lese i vei. Er du misfornøyd, skal jeg personlig gi deg pengene igjen.

Livets verktøykasse: Guds visdom i hverdagen, Bill Hybels

Norsk Bokforlag AS 2005

Bill Hybels tar for seg Salomos ordspråk og tilbyr deg veiledning i praktisk kristenliv.

Du vil sikkert helst at livet skal være på din side og ikke motarbeide deg. Men hvem kan vise deg hvordan du skal få et godt liv? Bare Gud, han som kjenner livets lover og lar deg få del i sin visdom.Bill Hybels tar for seg Salomos ordspråk og tilbyr deg veiledning i praktisk kristenliv. Han lar deg se hvordan du kan omsette Guds visdom i handling slik at både du selv, din familie og dine vennskap, og også din tjeneste for andre, kan bli forvandlet. Bill Hybels er pastor i den verdenskjente menigheten Willow Creek Community Church. Han har skrevet mange bøker, deriblant bestselgeren om bønn: For travelt til ikke å be.

For travelt til ikke å be: Om å roe seg ned for å være sammen med Gud, Bill Hybels

Norsk Bokforlag AS 2001

I denne boken forteller Bill Hybels om sine erfaringer og inviterer deg med på en reise i bønnens verden.

I mange år, selv som ansvarlig pastor for en stor menighet, kunne jeg mer om bønn enn jeg praktiserte'''', sier Bill Hybels. ''''Jeg senket ikke farten lenge nok til å finne ut hva bønn egentlig var.'''' Lyder dette kjent? De fleste av oss sliter med dårlig samvittighet fordi vi ikke ber nok. Bønn krever tid og ro - men vi har det så travelt. Bill Hybels fant løsningen: ''''Så gjorde jeg noe radikalt'''', sier han, ''''jeg ba''''. I denne boken forteller han om sine erfaringer og inviterer deg med på en reise i bønnens verden.''


E-mail:
mailto@sayyesor.no


Bekymring

 

 

 

 

 Her får nyateismen (særlig Richard Dawkins) i stor grad stille premissene.  Og i tilsvarende grad hentes mange av svarene fra Emerging Church-bevegelsens forfattere.  Gregory Boyd får svare ofte og det lukter mye Jürgen Moltmann-inpirert tankegods, selv om han ikke er spesifikt nevnt i teksten.

 

Warren bruker mange forskjellige bibeloversettelser i sin argumentasjon.  The Message utgør omkring 15 % av dem.

 

 

 

 

A Long Obedience in the Same Direction: Discipleship in an Instant Society. Opprielig utgitt 1980. 2. utgave (2000) er endorsed av Richard J. Foster, Dallas Willard, Max Lucado, Michael Card m.fl.. Boka  behandler Salmene 120 - 134 i Petersons egen parafraserte bibel, The Message.  Boka tilhører en spiritual formation serie kalt Formatio fra InterVarsity Press.

 

 

Hvorfor jeg prøver å tro

Nathan's gode venn, Ryan J. Bell, har også skrevet forordet i boken. Nathan Brown er også omtalt nedenfor.

Rettferdighet

Nathan Brown er også redaktør av boka For the One: Voices from The One Project (2014) som består av 19 presentasjoner fra de tre første årene av the One project. Både Nathan Brown og Joanna Darby har vært talere på australske the One project-samlinger.  Blant bidragsyterne til boka finner vi Tim Gillespie, Lisa Clark Diller (styremedlem i the One project), Dwight Nelson og Ty Gibson.

Sunne vaner

Fra side 18: "Melinda er ganske smart. Hun tar frem kvisten som ser ut som en y, og holder den foran seg mens hun tripper omkring. Plutselig spruter det vann opp av bakken. "Dette er en ønskekvist, og den brukes til å finne vann", forklarer hun."

Ta tid til å leve, Visdom for livet, Tidløs visdom, Du skal få en dag i måra, m.fl.

Forlagshuset Helen Exley har med stor suksess spesialisert seg på sjarmerende gavebøker med koselig innhold. Visdom for livet inneholder sitater fra New Age-dronningen Oprah Winfrey, Konfucius, Deepak Chopra, buddhismen, Gandhi, Meryl Streep, Janis Joplin, Joan Baez, amerikanske presidenter og noen få bibelvers. Tidløs visdom inneholder tre sitater fra Lao-Tse og Goethe, 2 fra New Ageren Dag Hammarskjöld og dessuten Nietsche og Ibsen. Det er også et sitat fra A Course in Miracles skrevet med automatisk skrift for å fremme en "spiritual transformation". Thomas Merton bidrar med følgende visdom: "I alle ting finnes en uutømmelig skjønnhet og renhet, en harmoni som er en kilde til inspirasjon og glede. Den reiser seg i taus mildhet og flyter ut av meg fra usynlige røtter." Du ska få en dag i måra henter visdom fra bl.a. Norman Vincent Peale.

Jesus kaller - i dag! opplev håp gjennom hans nærvær, Sarah Young

Dette er en oppfølger til Jesus kaller på deg som er omtalt nedenfor. Jesus forteller at han har kontroll, at han er god, og at en strålende fremtid venter alle som forankrer sitt håp til Ham. Men både budskap og forfatterens metode for å kontakte Jesus er svært kompatibel med New Age.

 

Når urett rammer deg, Erwin W. Lutzer

Erwin Lutzer (1941-) er baptist og senior pastor i Moody Church i Chicago.Han begynte på en doktorgrad i filosofi ved jesuittuniversitetet Loyola University Chigaco på 1970-tallet, men fullførte den ikke.  Han har skrevet mer enn 30 bøker hvorav One Minute After You Die: A Preview of Your Final Destination har solgt best.  Lutzer skrev omtale på baksiden av The Papa Prayer (2006) av Larry Crabb sammen med Brian McLaren og Tony Campolo.  Sammen med Bob Buford, Brennan Manning, John Ortberg og Dallas Willard skrev de anbefalinger inni boka også.  The Papa Prayer er i den contemplative kategorien.

Den indre rytmen, Charles Ringma

Den indre rytmen av Charles Ringma  Ringma er mye påvirket av jesuitten Karl Rahner som hadde stor innflytelse på det annet Vatikankonsil.   I Den indre rytmen deler Ringma sine tanker omkring sitater av Henry Nouwen, en nederlender som ble utdannet av jesuitter, men som droppet å bli jesuitt selv fordi det ville innebære for mye studier.  Nouwen ble en katolsk prest som var svært påvirket av den katolske munken Thomas Merton og promoterte mystisk meditasjon med repetisjoner av enkeltord for å oppleve Guds nærvær.  Nouwen var universalist (alle kan finne sin egen vei til Gud), pan(en)teist (Alt er ett og Gud er (i) alt).  Som mange andre katolske mystikere blandet han undervisningen til hinduistiske og buddhistiske guruer med katolske åndelige øvelser fra perioden tidlig middelalder og fram til reformasjonen - kalt velprøvd visdom i bokomtalen.  ... og boka var 100 kroner billigere i den katolske bokhandelen i Oslo.

 • Charles Ringma har skrevet et tyvetall bøker - mange av dem om katolsk spiritualitet og mystisisme.

 • Charles Ringma har skrevet forordet Not Religion But Love: Practicing a Radical Spirituality of Compassion, av Dave Andrews (2012) hvor Emerging Church-lederen Brian McLaren har skrevet introduksjonen. 

Jesusveien, Mark Scandrette

 • "Kingdom of Love" nevnt minst 14 ganger.  Dette uttrykket er vanlig i f.eks. New Age og Bahâi, men ikke i Bibelen.
 • "Guds rike er som en dans" - en temmelig subjektiv måte å beskrive det på som ikke har sin like i Bibelen.
 • Scandrettes dikt handler om "the Silence"
 • En fortelling som promoterer meditasjon for å komme til "the Silence".
 • "Guds drøm" - Den gamle metaforen til Robert Schuller, også brukt av Brian McLaren og mange andre Emergent og New Age skribenter.  Guds drøm er ofte synonymt for mennesker som er Guds medskapere for å bygge Guds rike på jorden, men uttrykket finnes ikke i Bibelen.

 

Hva skjerá Gud? Sarah Young

Originaltittelen er Jesus Calling - Teen Edition: Enjoy Peace in His Presence (2012).  Forfatteren er omtalt nedenfor.

Jesus kaller på deg, Sarah Young

Originaltittelen er Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (2004).  Den er utgitt på 19 språk og har solgt over 9 millioner eksemplarer.  Den var på nummer 5 Publishers Weekly bestsellerliste i 2013 blant alle bøker, ikke bare kristne.

Sarah Young ble kristen som voksen etter å ha studert hos Francis Schaeffers L'Abri i Sveits, hvor hun første gang opplevde nærværet av "Søte Jesus".  Hun tjenestegjorde for den amerikanske presbyterianske kirken i Japan og Australia. Young baserer sine verk på lyttende bønn, en teologisk metode hvor en person forventer å høre budskaper direkte fra Gud.  Hennes metode gikk ut på meditere over Skriften og bruke stille tid i bønn - først lyttende, og så skrev hun ned det som hun følte Jesus sa til hjertet hennes.  I boka omtaler Jesus seg mest som "My Presence" på originalspråket.  Den norske versjonen bruker mere jeg/meg.

Det omvendte Gudsriket, Donald B. Kraybill

Det omvendte gudsriket av Donald Kraybill.  Donald B. Kraybill er forfatter og lærer med anabaptistisk fundament.  Han har skrevet mer enn 18 bøker og dusinvis med artikler.  Han skriver nesten utelukkende om anabaptistisk tro, og er en av de aller fremste ekspertene på amish-folket.

Det omvendte gudsriket inneholder en del stoff som vil øke historieforståelsen for Jesu samtid for de fleste av oss.  Uheldigvis omtaler forfatteren fariseerne som en homogen gruppe (Hillel er så vidt nevnt), og noen opplysninger bærer preg av å være egne oppfatninger. Budskapet i boka forøvrig er klart emergent hvor menneskenes oppgave er å bygge Guds rike på jorden.  Han sier flere steder at han står i gjeld til teologer som N. T. Wright, Walter Brueggeman og Marcus Borg.

 • 2011-utgaven er endorsed by Mike Clawson, leder i emerging church-bevegelsen og Kerry Walters som har skrevet flere bøker i sjangeren spiritual formation.
 • Donald B. Kraybills Amish Grace (2007) er endorsed av Parker J. Palmer, Jim Wallis, Tony Campolo og Philip Yancey
 • Donald B. Kraybill skrev forordet i Creating the Beloved Community: A Journey with the Fellowship of Reconciliation av Paul R. Dekar (2005). Paul R. Dekar har f.eks. også skrevet Thomas Merton, Twentieth-Century Wisdom for Twenty-First-Century Living. Paul R. Dekar er medlem i Holy Transfiguration Monastery i Australia.

Tilbake til Jesus, Runar Eldebo

Runar Eldebo (1950-) er pastor i Svenska Missionskyrkan og forelser, lærer ved Teologiska Högskolan i Stockholm. Han skrev forordet i de svenske utgavene Elvis som hötorgskonst (Velvet Elvis), av Rob Bell og Kristen på nytt sätt (A New Kind of Christianity), av Brian McLaren.

 

Hvor går veien?, Jan Paulsen

s. 75-76: I den andre enden av idé-skalaen er det en annen fare i det tjueførste århunderet som vi må være oppmerksom på. Enten du vil kalle det for "religiøs pluralisme", "toleranse" eller "postmodernisme", ser det ut til at globaliseringen har skapt et verdensbilde som legger hovedvekten på å godta og som rynker på nesen overfor en sterk tro. ... Det er blitt svært lite moteriktig å hevde at den sannheten man selv har, er "mer sann" enn den som andre har.

Noen innenfor bevegelsen som kalles "den framvoksende kirken" [emerging Church], gjenspeiler noe av dette verdensbildet, hvor opplevelsen av troen blir viktigere enn den uttalte troen, og ønsket om å bekrefte og respektere troen som andre har, er sterkere enn å dele sin tro med andre. Postmoderne tenkning sier at bare det å hevde sin egenart - at vi er "spesielle" - og gjøre krav på at vi har en sannhet som vi ønsker å dele med andre, er nesten på linje med en krigserklæring. Det blir oppfattet somm intolerant og arrogant. For adventister er imidlertid sannhetens eksistens og det virkelige i vår misjonsoppgave noe vi ikke kan forhandle om. ...

Som ledere må vi ha klart syn for i hvor stor grad mange innenfor vår menighet, særlig de som er 40 år og yngre, ubevisst suger opp litt her og litt der av det postmoderne verdensbildet. Det kommer uopphørlig mot oss gjennom media og populærkulturen. ...

Kommentar: Jan Paulsen har hatt Jürgen Moltmann som lærer i Tübingen, han siterer ofte Moltmann, og Moltmann er Emerging Church-bevegelsens store profet.

Den store lengselen, Jon Dybdahl

Jon Dybdahl var professor på Andrews University og leder for spiritual formation. 

Boka starter med å nevne han ikke kom ut av en åndelig krise før han hadde lest noen bøker fra en katolsk og en kvekersk mystiker.  Videre promoterer boka mystisk meditasjon som centering prayer og Lectio Divina.  Boka anbefaler på slutten sterkt å fortsette med lista for anbefalt videre lesning hvor over 75 % av forfatterne er katolske og/eller mystiske.  Mer utfyllende omtale på siden om Jon Dybdahl.

Det kjærligste stedet i byen, Phil Hodges og Ken Blanchard

Ken Blanchard er en forretningsmann med fortid i New Age-bevegelsen og en nåtid hos Bill Hybels, Rick Warren og New Age-bevegelsen.

Bokas moral er at man kan få en større tilstrømning til menigheten dersom man distanserer seg fra trospunktene og inntar en mer avslappet holdning til bibelsk veiledning og prinsipper.

Kristendommen under lupen, Rico Tice, Barry Cooper

Rico Tice er ordinert prest i Church of England. Barry Cooper har studert teologi og er medlem av Trinity West Church i London.

Dette er ingen adventistbok og man må ikke forvente å finne noen særegne adventistiske trospunktene i den.  På side 41 står f.eks. følgende "Ifølge Jesus er helvetet virkelig.  Så virkelig at vi burde gjøre alt for å unngå det."

På den positive siden kan nevnes at boka presenterer tradisjonell kristendom, i motsetning til all den postmoderne eller mystisme-kristendommen som dominerer mye av bokutgivelsene for tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sex Gud, Rob Bell

Også i denne boka kommer ikke Jesus igjen for å hente noen (s. 190).  Vi skal bygge Guds rike for ham her.  Beskrivelsen om menneskets endelige forening med Gud (s. 192-193) er tvetydig, men minner mest om hinduismens Nirvana.

 • Rob Bell mistet mange tilhengere da han i 2012 utga Love Wins hvor alle blir frelst.
 • Rob Bell turnerte høsten 2014 med Oprah Winfrey og flere andre New Agere.

   

   

   

   

  Fløyels-Elvis, Rob Bell

  Det omtalte (i bokomtalen) fellesskapet som Rob Bell har tilhørt er intet mindre enn Emergent Church-ledelsen.  Boka har en eim av panteisme over seg fra start til slutt.  Alt som ikke godt (altså alt som ikke oppleves ondt), hevdes å komme fra Gud. To steder står det at Jesus ikke kommer igjen for å hente noen (s. 151 og 175).

  Fotnote 145: Sett av tre måneder og få en overveldende innledning til emergensteori og guddommelig skaperkraft i Ken Wilbers A Brief History of Everything. [Ken Wilber er en filosof som hevder at alt utvikler seg, både det materielle og det åndelige.]  

  • Rob Bell mistet mange tilhengere da han i 2012 utga Love Wins hvor alle blir frelst.
  • Rob Bell turnerte høsten 2014 med Oprah Winfrey og flere andre New Agere.

   

  Livets verktøykasse, Bill Hybels

  En forholdsvis snill bok som ufarliggjør en tvilsom forfatter.

   

   

   

   

   

   

   

  For travelt til ikke å be, Bill Hybels

  Tilsynelatende nokså snill bok, men den beveger seg unektelig mot spiritual formation:

  • Jornualføring (s. 100-102)
  • Meditasjon

  ... jer er virkelig avslappet.  ...  Jeg er så stille at jeg kan høre selv om han velger å tale gjennom en "svak susing".... For det er de stille stundene med Herren som egentlig betyr noe.  Sann kristentro springer ut herfra: rolig, uforstyrret samtale med Gud i ånden" (s. 103)

  "Legg av deg den gamle kristendommen, den som ikke kan ta imot budskap fra Gud.  Den er du ikke tjent med.  I stedet kan du åpne ditt sinn og hjerte for Guds ledelse. ... Du aner ikke hvor rikt og meningsfylt, hvor spennende og effektivt ditt liv blir når du bestemmer deg for å være stille og oppmerksom på Guds ledelse! (s. 123-124)

  • Den mystiske katolske munken Brother Lawrence måte å be på blir anbefalt. (s. 139)

  Willow Creek solgte bøker om mystisisme på denne tiden da boka ble utgitt. F.eks. var f.eks. Brennan Mannings Ruthless Trust blant de 10 mest solgte bøkene på Seeds Bestseller List (Willow Creek website) sommeren 2001


  Pages directing here: